ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ - Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2013 г.


 

 

 

 

 

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Декларация

Доклад за дейността

 

 

     


 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2014 Индустриален капитал-холдинг АД