LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми MСС

Междинен доклад

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Декларация

Информация съгласно Приложение 4