LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти


Одитиран неконсолидиран финансов отчет за 2018 г.

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми MСС

Годишен доклад

Информация относно публичното дружество

Одиторски доклад

Декларация от одитора

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Национален Кодекс за корпоративно управление

Пояснителни бележки

Политика за възнагражденията