LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Силома АД - гр.Силистра

ул."Харалампи Джамджиев" № 22
7500 гр.Силистра, България
Тел.: (+359 86) 813 200
Факс: (+359 86) 820 010
e-mail:office@siloma.bg
Web: http://www.siloma.bg

Предмет на дейност
Металорежещи машини , резервни части и специално оборудване
 
Капитал
2 334 163 лв., разпределен в 2 334 163 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
 
Година на създаване 1965 г.
Собственост Частно акционерно дружество
Органи на управление Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители 83
Износ 90%
Качество

Продукцията съответства по показатели на EEC, BDS


Продукция
   
 

Лентоотрезни металорежещи машини :

Хоризонтални;
Вертикални.

Ножовъчни металорежещи машини

Металорежещи машини с абразивни дискове


   „Силома” АД, град Силистра, е специализирана в проектиране, производство, продажба и сервиз на ножовъчни отрезни машини, лентови отрезни машини и системи, металорежещи машини с абразивни дискове с обхват на рязане от 240 до 3100 мм.

Продуктовата палета обхваща ръчни, полуавтоматични и автоматични отрезни машини за право рязане и рязане под ъгъл с широко приложение – машиностроене, лека промишленост, тежко машиностроене, строителство, производството на металоконструкции, енергетика, търговия с метали, автомобилостроене, селскостопанско машиностроене и др. Предмет на доставка са и специални отрезни машини и специфични съоръжения, явяващи се периферни устройства към машините като ролкови транспортьори, измервателни и подаващи устройства и т.н.

В зависимост от нуждите на клиента, всички машини могат да бъдат оборудвани с допълнителни принадлежности. „Силома” АД осигурява така нареченият пълен сервизен пакет – разполагаме с изградена собствена изключително надеждна система за доставка на резервни части, осигуряваща обслужване по целия свят на машините във и извън гаранционен срок.

Посредством непрекъснато подобряване на качеството и параметрите на изделията, както и чрез постоянно разработване на нови продукти, “ Силома” АД увеличава година след година общия обем продажби на своите продукти, включващи:

абразивни отрезни машини;
хоризонтални лентови отрезни машини с наклоняема рама за рязане под ъгъл;
хоризонтални лентови отрезни машини с наклоняема рама;
хоризонтални лентови отрезни машини с паралелно водене на рамата;
хидравлични ножовъчни отрезни машини;
вертикални лентови отрезни машини;

Дългогодишната съвместна работа със своето дъщерно дружество Jaespa Maschinenfabrik Karl Jaeger GmbH – Германия способства за високото качество на продуктите на Силома АД. Отрезните машини на Силома АД търпят постоянно развитие и усъвършенстване в съответствие с  последните достижения на науката и техниката. Интелигентното производство е резултат на служители и работници с висок интелектуален потенциал и модерен машинен парк.

Продуктите на Силома АД се продават както на вътрешния така и на международните пазари в Европа, Азия, Северна-, Южна Америка и Африка. Присъства от години на вътрешни и международни панаири и изложения.

           

продажби

Sales