LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

Акционерна структура на капитала

Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 864 544 лева, разпределен в 15 864 544 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2022 година дружеството има 26 110 акционери, от които 26 070 физически лица и 40 юридически лица.