LogoICH Zagl_BG
Начало За нас Новини Полезни връзки Видео Контакти

ЗАИ АД - гр.Берковица

ул."Николаевска" № 100
гр.Берковица, България
Тел.: (+359 953) 23 79 Факс: (+359 953) 35 05
e-mail: office@zai-bg.com
Web: http://www.zai-bg.com

Предмет на дейност
Производство на абразивни дискове за рязане и шлайфане на метални и други материали; керамични абразивни инструменти; диамантени абразивни приспособления.
 
Капитал
4 561 800 лв., разпределен в 4 561 800 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
 
Година на създаване 1962 г.
Собственост Частно акционерно дружество
Органи на управление Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители 101
Износ 80%
Качество

ЗАИ АД е стандартизиран по международен стандарт ISO 9001:2008, поставящ изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК). Има също сертификат на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със стандарта OHSAS 18001, както и системи за управление на околната среда – ISO 14001:2004.


Продукция
   
   

Високоскоростни армирани абразивни дискове за рязане и шлифоване на метални и неметални материали

Произвежданите дискове от ЗАИ могат да бъдат в следните форми:

Форма 41 – Прав профил за рязане.
Форма 42 – Изместен център за рязане.
Форма 27 – Изместен център за шлайфане.

Ламелни дискове

Ламелните дискове са абразивни инструменти, чиито компоненти са серия от абразивно покритие, поддържаща пластина и слепващ материал. Те са предназначени за използване в различни индустрии, ъглошлайфане и отстраняване на неравности от различни повърхности. Ламелите се делят на два типа: тип плоча и конусообразен тип. Поддържащата (междинна) част се предлага във вид на фибростъкло с висока плътност или гъвкава пластмасова плоча.

Абразивни инструменти на смолна свръзка от елактрокорунд и силициев карбид за обща и специална употреба:

Абразивните инструменти с органична свръзка (бакелит) имат по-висока якост, особено на натиск, в сравнение с инструментите с керамична свръзка и достатъчна еластичност. Високата устойчивост на свръзката позволява производството на абразивни инструменти, подходящи за работа при високи скорости на рязане. Характеризира се с малко топлинно съпротивление и в сравнение с други свръзки тя нагрява в по-малка степен обработвания детайл. Бакелитната свръзка има и полиращо действие и намалява грапавиността на повърхностите.
Абразивните инструменти с бакелитна свръзка се правят от нормален електрокорунд и черен силициев карбид и по-рядко от бял и розов електрокорунд, и зелен силициев карбид.

Абразивни инструменти с керамична свръзка

ЗАИ АД е производител с богат опит и световно утвърдено качество на над 18 000 вида абразивни инструменти на керамична свръзка с диаметър до 900мм., както за масово така и за специализирано ползване. Керамичните абразивни инструменти се изработват съгласно изискванията на клиентите и в зависимост от вида на материала, който ще се обработва.

Алуминиеви плочи

 
   

    ЗАИ АД има два основни цеха за производство – цех за инструменти с органична свръзка, произвеждащ високоскоростни армирани абразивни дискове за рязане и шлифоване на метални и неметални материали, както и неармирани абразивни инструменти за шлифоване на метални и неметални материали; и цех за инструменти с неорганична свръзка, произвеждащ керамични и магнезиални инструменти за шлифоване на метални и неметални материали.

Основното производство, с което през 1962-ра година стартира работата на завода, е цехът за изработка на абразивни инструменти на керамична свръзка.

Технологията на производство в Цеха за инструменти с неорганична свръзка включва изработване на абразивни смеси, пресване, изсушаване и изпичане в тунелна пещ.
ЗАИ АД разполага с единствената в България 3 хиляди тонна автоматизирана преса за производство на големи размери абразивни дискове – до 900 мм. Освен нея, цехът разполага и със 750, 500 и 250 тонни автоматизирани преси, поддържани във функционално състояние, отговарящо на високите изисквания за точност на продукта.
След като се изпресват, вече суровите абразиви, се зареждат в специални камери – сушилни, поддържащи 70-80 градуса за 24 часа, за добиване на технологична влажност, преди да бъдат отведени в участъка за изпичане. Компютризираната технология указва и точното време за изсушаване на всеки вид и размер продукт.
Готовите, вече изсушени дискове се поставят във вагонетка за изпичане в тунелна 42 метрова пещ. Тя има различни сектори на загряване и изстиване, а най-високата температура в участъка, в който става същинското изпичане е 1 230 градуса (Целзий).

Второто основно производство на ЗАИ АД, град Берковица е оборудвано с двете единствени по рода си в България и региона високотехнологични машини от най-ново поколение за производство на инструменти с органична свръзка с параметри от 115 до 125 мм. и от 180 до 230 мм. Всяка от машините е с висока производителност – до 6 000 диска на смяна. Пълната автоматизация на процеса – от подаването на суровините, до излизането на готовата продукция на линията за отвеждането й в пещите за изпичане, включва и модул за непрекъснат контрол на качеството, позволяващ минимализиране на отклонението на зададените компютърно параметри. Двете машини са собствена инвестиция на ЗАИ АД от 1 милион и 60 хиляди Евро.
Освен тях, цехът за високоскоростни армирани абразивни дискове и неармирани абразивни инструменти разполага и с полуавтоматични машини от по-старо поколение, но също притежаващи висока точност и качество и произвеждащи продукция според съвременните изисквания.
ЗАИ АД, град Берковица с помощта на Европейския фонд за регионално развитие е инвестирал и във високотехнологични бакелизатори за изпичане на инструментите на смолна връзка, поддържащи необходимата температура.

           

По-голямата част от продукцията на Цеха за производство на инструменти с органична свръзка се реализира в Еврозоната, а около 20% задоволява нуждите на вътрешния пазар.           

продажби

Sales